Kategorier
Ekonomi

Outsourca lön – en modern lösning för att klara av lönehanteringen

Upptäck möjligheterna och fördelarna med att outsourca lön. Dra nytta av flexibiliteten och förenkla din affärsverksamhet. Det ger dig tid till annat.

Outsourcing av löner kan verka drastiskt att ta till, särskilt för lite mindre eller medelstora företag. Men det finns fördelar med det som kan vara till stor nytta för alla företag, oavsett storlek. Det är dock viktigt att du gör ett bra val av samarbetspartner när du bestämmer dig för att outsourca din lönehantering.

Att hantera löneadministration i ett företag kan vara en krävande uppgift, inte bara tidsmässigt utan även med tanke på den kunskap och den noggrannhet som behövs. Outsourcing av lön innebär att företaget överlåter denna uppgift till en extern part. Det minskar belastningen på den interna personalen och gör att de istället kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Varför outsourca lön?

Outsourcing av lönehantering kan spara tid och pengar genom att det eliminerar behovet av uppdateringar av lönesystem och utbildning av personal i löneadministration. Med den tid och energi som sparas kan ditt företag istället fokusera på att växa och utveckla sina kärntjänster. Dessutom behöver du inte hålla dig ajour med ständiga skatte- och lagändringar – det tar din leverantör hand om.

Genom att outsourca din lönehantering minskar du också risken för fel som kan leda till juridiska problem eller missnöje från de anställda. Du får tillgång till experthjälp och support vid behov. Genom att outsourca lönehanteringen kan du se till att företaget följer alla lagar och föreskrifter, vilket ger dig en lugnare vardag.

Kategorier
Ekonomi

Bokföringsprogram som gör livet enklare

Fasan för många nya entreprenörer är tanken på att behöva ta hand om all bokföring. Med ett enkelt bokföringsprogram online kan stressen göras mindre för många.

Agneta hade för ett halvår sedan börjat att ta emot massagekunder i sin nya lokal. Då hon inte tyckte hon bemästrade bokföring hade hon valt att använda sig av ett företag som fungerade som hennes arbetsgivare. Hon gjorde en typ av faktura och de tog hand om alla avgifter och betalade henne det som blev kvar.

Det hade fungerat bra men det fanns en nackdel när man jobbade i hennes bransch, hon kunde bara fakturera för tjänster, inte att dra av moms för produktinköp. Nu hade fler och fler kunder börjat fråga om hon sålde liniment och andra produkter som hon använde och hon förstod att hon behövde starta företag och skaffa bokföringsprogram.

Bokföringsprogram var inte så svårt trots allt

Agneta ordnade med allt pappersarbete och funderade på hur hon skulle välja att göra sin bokföring på nätet. På en kurs i starta eget fick hon tips av en annan deltagare om ett enkelt bokföringsprogram. I programmet kunde hon även göra fakturor, vilket var perfekt om hon arbetade mot företag.

Givetvis tog hon till sig informationen och väl hemma gick hon online för att läsa mer. Det visade sig att hon kunde sköta sin bokföring via sin mobil vilket verkade supersmidigt. Efter att ha kontaktat företaget bestämde hon sig för en prövoperiod. Hon hade trott att det skulle bli dyrt men förvånades över att hon hade haft helt fel.

Kategorier
Ekonomi

Ditt mindre aktiebolag i Stockholm tjänar på en revisor

Att fler och fler företag startar i Sverige är naturligtvis väldigt bra och vi har även en väldigt tillmötesgående inställning till detta från regeringens sida – oavsett vilket block som för närvarande regerar. Den fria viljan och det egna initiativet är något som gjort att Sverige alltid haft en blomstrande företagskultur där privatpersoner – till skillnad från hur fallet är i andra länder – alltid uppmuntras att ta steget och förverkliga sina drömmar genom att starta eget.

Det finns dock några saker som kan stjälpa snarare än att hjälpa en verksamhet och särskilt gäller detta mindre aktiebolag som numera – sedan 2010 – kan välja huruvida de vill ha en revisor anlitat eller inte; en fråga där 4 av 5 väljer bort hjälpen från en revisor. För att överhuvudtaget få välja så krävs det dock att man som mindre aktiebolag uppfyller maximalt en av de tre följande punkterna:

 • Maximalt 1.5 miljoner i balansomslutning
 • 3 miljoner i nettoomsättning
 • Maximalt tre stycken personer anställa

Tre stycken punkter som alltså gäller som krav om man som aktiebolag behöver en revisor eller inte och vi anser att man oavsett ska överväga detta; trots att tjänsten kostar pengar. I detta pris så får man nämligen utöver en granskning av sin bokföring, sin redovisning, en revisionsberättelse och en kontroll av transaktioner, ekonomiska händelser och olika typer av processer också något som kan vara mer värdefullt än någonting annat: trovärdighet.

Att som ett mindre aktiebolag kunna visa upp en ren revisionsberättelse för sina leverantörer, sin bank och för potentiella affärspartners är något som i slutändan kan leda till betydligt större omsättning.

En revisor ger ditt företag i Stockholm trovärdighet

Om du som mindre aktiebolag i Stockholm väljer bort hjälpen från en revisor så riskerar du också att inte tas på ett lika stort allvar och där andra företag betraktar dig med viss skepsis och misstänksamhet. Oavsett storleken på ditt företag så anser i att hjälpen från en revisor är nödvändig och inte minst med tanke på hur ditt företag uppfattas av andra. Ditt företag i Stockholm får – genom en revisionsberättelse av din revisor – en kvalitetsstämpel att visa upp vid kommande transaktioner och denna är värd att betala lite för. Så mycket kostar det faktiskt inte att anlita en revisor.

Ta reda på mer om en revisor, gå till denna sida: redovisningsfirmastockholm.nu

Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk plan för BRF skapar stabilitet

En ekonomisk plan för er BRF är inte bara nödvändig för att ni ska få bedriva verksamheten, den skapar även ekonomiskt gynnsam stabilitet. Läs här hur ni gör.

Att starta en bostadsrättsförening är ofta förknippat med stora summor och många lagar att förhålla sig till. Därför bör man inte starta upp utan att ha god kompetens i ryggen och/eller i styrelsen.

Det vill säga, oavsett om kompetensen i sig finns i styrelsen kan en oberoende aktör vara en stor tillgång då den är just oberoende. Då vet man att när en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen upprättas så finns där inga egenintressen involverade.

Dessutom kan man vara helt säker på att en oberoende expert har uppdaterade kunskaper både vad gäller nyaste regler och lagar och vad som gäller för er på ett lokalt plan.

Följande måste finnas med i en ekonomisk plan för BRF

 • Registernummer och firmanamn på er bostadsrättsförening
 • Fastigheten, eller fastigheternas, beskrivning
 • När inflyttning samt upplåtelse ska ske
 • Fastigheternas värde/kostnad
 • Planerade utgifter för underhåll, ombyggnad, tillbyggnad samt övriga ändringsarbeten
 • Andra kostnader kopplade till föreningens verksamhet
 • En komplett finansieringsplan som täcker kostnaderna
 • Sammanställning av föreningens löpande inkomster och utgifter
 • Vad en bostadsrättsinnehavare har att betala för drift – som inte ingår i årsavgiften

Man kan med fördel ta hjälp vid upprättandet av ekonomisk plan av en erfaren partner. Denna kan hjälpa till på vägen och se till att på ett tidigt stadium undanröja framtida problem. Samt på ett smidigt vis skapa en ekonomisk plan som godkänns av Boverkets intygsgivare.

Kategorier
Ekonomi

Vem önskar inte hjälp med bokföringen?

När man startar företag är huvudet fullt av drömmar. Man kan se företaget expandera och vinsterna rulla in. Att man måste sitta i timmar och göra sin bokföring är något som gärna glöms bort.

När det var dags att köra igång rullade allt på väldigt snabbt för Kalle. Kunderna dök upp betydligt snabbare än vad som var väntat. Nu var klockan över midnatt och hans bokföring var fortfarande inte klar. Det stämde inte, något det måste göra för att momsredovisningen skulle kunna lämnas in. Vad hade han gett sig in på? Lärde han sig inte det här snabbt skulle det bli besvärligt.

Morgonen därpå var Kalle på ett frukostmöte för företagare. Under fikat beklagade han sig för en annan kille i samma bransch. Att han hamnat bredvid honom den morgonen var en lyckoträff han inte förväntat sig.

Slut på dålig nattsömn

Redan samma dag kontaktades en bokföringsbyrå och snart hade alla papper lämnats bort. Trots det kunde företagets ekonomi ses över online. Vilket gjorde att Kalle, trots att han inte var inblandad i bokföringen, ändå kunde ha kontroll och se vad som hände.

Visst kostade det några kronor att anlita företaget. Men med tanke på hur lång tid det tog att göra allt själv var det värt det. Nu kunde kunderna och de jobb som gav pengar prioriteras. Äntligen kunde dagdrömmarna om ett växande företag få plats igen. Helt utan oro dessutom. Redovisningsbyrån som hyrts in hade lovat att ta hand om löner och allt det andra när företaget skulle anställa medarbetare.

Kategorier
Ekonomi

Om man bara hade vetat hur stressigt det var

Har man tagit sig vatten över huvudet? Hur ska man någonsin klara av att ha ett eget företag med allt detta? Det är mer än man förstår sig på. Där är lika mycket papper som ett stort täcke.

Företaget står still, eller går det bakåt? Ingen aning. Helt nedgrävd i allt pappersarbete som krävs. Snart får man utöka lokalerna för att få plats med allt. Hur ska detta gå? Löpande ska allt skötas. Det är ekonomiska frågor, rapporter, bokföring. För att inte glömma, redovisningen till skatteverket. Nej, detta är för svårt. Om något går fel har man hört hur konsekvenserna kan vara från skatteverket. Man måste ta hjälp av en redovisningsbyrå.

Släpp oron

Fokuserar du på att driva ditt företag framåt? Då är det smidigt att ta hjälp med sin bokföring i Stockholm. Det går att göra både digitalt och med papper. Man har sett på film när de lämnar in papperna. Allt i en stor hög i en enda stor röra. Riktigt så behöver man inte göra det. Alla uppskattar om man får papperna i ordning. Allt du behöver göra för att lyckas är att lägga dem i en mapp och försök organisera dem så gott du kan. Sedan lämnar du över allt. Redovisningsbyrån ser då till att allt lämnas in och blir klart i tid. Siffrorna kommer stämma och det finns ingen risk att du får problem med skatteverket. Låt inte pappersarbete avskräcka dig från att ha ett företag, låt det växa och se hur långt ni kommer.