Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk plan för BRF skapar stabilitet

En ekonomisk plan för er BRF är inte bara nödvändig för att ni ska få bedriva verksamheten, den skapar även ekonomiskt gynnsam stabilitet. Läs här hur ni gör.

Att starta en bostadsrättsförening är ofta förknippat med stora summor och många lagar att förhålla sig till. Därför bör man inte starta upp utan att ha god kompetens i ryggen och/eller i styrelsen.

Det vill säga, oavsett om kompetensen i sig finns i styrelsen kan en oberoende aktör vara en stor tillgång då den är just oberoende. Då vet man att när en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen upprättas så finns där inga egenintressen involverade.

Dessutom kan man vara helt säker på att en oberoende expert har uppdaterade kunskaper både vad gäller nyaste regler och lagar och vad som gäller för er på ett lokalt plan.

Följande måste finnas med i en ekonomisk plan för BRF

  • Registernummer och firmanamn på er bostadsrättsförening
  • Fastigheten, eller fastigheternas, beskrivning
  • När inflyttning samt upplåtelse ska ske
  • Fastigheternas värde/kostnad
  • Planerade utgifter för underhåll, ombyggnad, tillbyggnad samt övriga ändringsarbeten
  • Andra kostnader kopplade till föreningens verksamhet
  • En komplett finansieringsplan som täcker kostnaderna
  • Sammanställning av föreningens löpande inkomster och utgifter
  • Vad en bostadsrättsinnehavare har att betala för drift – som inte ingår i årsavgiften

Man kan med fördel ta hjälp vid upprättandet av ekonomisk plan av en erfaren partner. Denna kan hjälpa till på vägen och se till att på ett tidigt stadium undanröja framtida problem. Samt på ett smidigt vis skapa en ekonomisk plan som godkänns av Boverkets intygsgivare.

Kategorier
Ekonomi

Vem önskar inte hjälp med bokföringen?

När man startar företag är huvudet fullt av drömmar. Man kan se företaget expandera och vinsterna rulla in. Att man måste sitta i timmar och göra sin bokföring är något som gärna glöms bort.

När det var dags att köra igång rullade allt på väldigt snabbt för Kalle. Kunderna dök upp betydligt snabbare än vad som var väntat. Nu var klockan över midnatt och hans bokföring var fortfarande inte klar. Det stämde inte, något det måste göra för att momsredovisningen skulle kunna lämnas in. Vad hade han gett sig in på? Lärde han sig inte det här snabbt skulle det bli besvärligt.

Morgonen därpå var Kalle på ett frukostmöte för företagare. Under fikat beklagade han sig för en annan kille i samma bransch. Att han hamnat bredvid honom den morgonen var en lyckoträff han inte förväntat sig.

Slut på dålig nattsömn

Redan samma dag kontaktades en bokföringsbyrå och snart hade alla papper lämnats bort. Trots det kunde företagets ekonomi ses över online. Vilket gjorde att Kalle, trots att han inte var inblandad i bokföringen, ändå kunde ha kontroll och se vad som hände.

Visst kostade det några kronor att anlita företaget. Men med tanke på hur lång tid det tog att göra allt själv var det värt det. Nu kunde kunderna och de jobb som gav pengar prioriteras. Äntligen kunde dagdrömmarna om ett växande företag få plats igen. Helt utan oro dessutom. Redovisningsbyrån som hyrts in hade lovat att ta hand om löner och allt det andra när företaget skulle anställa medarbetare.

Kategorier
Ekonomi

Om man bara hade vetat hur stressigt det var

Har man tagit sig vatten över huvudet? Hur ska man någonsin klara av att ha ett eget företag med allt detta? Det är mer än man förstår sig på. Där är lika mycket papper som ett stort täcke.

Företaget står still, eller går det bakåt? Ingen aning. Helt nedgrävd i allt pappersarbete som krävs. Snart får man utöka lokalerna för att få plats med allt. Hur ska detta gå? Löpande ska allt skötas. Det är ekonomiska frågor, rapporter, bokföring. För att inte glömma, redovisningen till skatteverket. Nej, detta är för svårt. Om något går fel har man hört hur konsekvenserna kan vara från skatteverket. Man måste ta hjälp av en redovisningsbyrå.

Släpp oron

Fokuserar du på att driva ditt företag framåt? Då är det smidigt att ta hjälp med sin bokföring i Stockholm. Det går att göra både digitalt och med papper. Man har sett på film när de lämnar in papperna. Allt i en stor hög i en enda stor röra. Riktigt så behöver man inte göra det. Alla uppskattar om man får papperna i ordning. Allt du behöver göra för att lyckas är att lägga dem i en mapp och försök organisera dem så gott du kan. Sedan lämnar du över allt. Redovisningsbyrån ser då till att allt lämnas in och blir klart i tid. Siffrorna kommer stämma och det finns ingen risk att du får problem med skatteverket. Låt inte pappersarbete avskräcka dig från att ha ett företag, låt det växa och se hur långt ni kommer.