Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – en viktig del i omställningen 

Vi står mitt i en revolution där de fossila bränslena håller på att fasas ut till förmån för grön energi. Att exempelvis Volvo i dagarna rullade ut sin sista dieselbil från fabriken i Torslanda talar ett tydligt språk i detta. Vi elektrifierar vårt samhälle och försöker komma förbi det uppenbara hinder som klimathotet utgör. Vilket inte är en dag för sent. Det handlar om en nödvändig omställning där vi alla kan vara med och bidra. 

Det är emellertid inte ett skifte som sker utan utmaningar. Tvärtom. Ser man till hur vårt land är uppbyggt så handlar det om ett väldigt långt land – där den största produktionen av el sker i de norra delarna, men där den största konsumtionen äger rum i de södra delarna.

 Elen som produceras i norr ska överföras till söder och just där kan man idag se problem i hur överföringen ser ut. Det bildas flaskhalsar i elnätet i samband med att många använder sig av el samtidigt. Detta leder till höga priser för elen. 

Du kan vara en del av vår omställning genom energilagring 

Målet är att det alltid ska finnas en balans mellan produktion och konsumtion och i vissa lägen – i och med att vi använder oss av vindkraft och solenergi – så kan produktionen vara låg, samtidigt som konsumtionen är hög. 

Man kan inte påverka solen att lysa och vinden att blåsa hårdare, eller hur? Däremot kan man idag lagra den energi som skapas under väldigt blåsiga och väldigt soliga dagar. Energilagring har redan nu en nyckelroll i att hjälpa vårt elnät att hålla den viktiga balans vi ovan nämnde. 

Genom energilagring kan man använda sig av lagrad el – som skapats under perfekta förutsättningar – under dagar då konsumtionen är högre än produktionen. 

Det bästa med detta är att du som privatperson kan göra ekonomisk vinst på detta. Genom att exempelvis ha solenergi och energilagring så producerar du el för eget behov, men lagrar samtidigt el som kan säljas vidare och användas för ett högre syfte. Du kan vara en del av lösningen för vår omställning, och samtidigt också få betalt för det.