Företagande och ekonomi

Den här sidan kommer att avhandla alla aspekter av företagande och ekonomi. Vi vill skapa en sida fylld av goda råd, tips, fakta och andra intressanta uppslag som kan ge digs om läsare lite mer kött på benen.

Hur fungerar det med bokföring? Vad ska man tänka på gällande skatter och moms och hur agerar man om man ställs inför det faktum att en borgenär begär företaget i konkurs? Vi ska ge svar på dessa frågor – och många fler. Välkommen!

Kan ett företag begära sig själv i konkurs?

Företag av alla storlekar och bolagsformer kan begära att sätta sig själv i konkurs. Det sker genom en ansökan till Tingsrätten och där företaget, helt enkelt, har för många – och stora – skulder i förhållande till inkomster och kapital.

Även en borgenär har möjlighet att begära ett företag i konkurs. Där sker ansökan på samma sätt, men som borgenär ska man även då kunna visa upp en reell skuld som företaget ej betalat. Det finns även en annan möjlighet innan en konkurs verkställs och detta i form av en rekonstruktion.

Vem tar emot en konkursansökan?

Ett företag som har för stora skulder och för få intäkter och eget kapital kan lämna in en konkursansökan. En konkursansökan lämnas till Tingsrätten och om man själv lämnat den så ges man ofta ett besked redan samma dag som ansökan lämnats in.

Handlar det om att en borgenär lämnat in en ansökan om konkurs riktat mot ett företag så sker först en förhandling och detta inom två veckor efter det att ansökan ankommit Tingsrätten. Hur lång tid det tar innan ett beslut fattas beror på – bland annat – hur pass stora tillgångar konkursboet har.

Dataintrång är allt vanligare

Idag är sällan fysiska hot det allvarligaste för företag. Att någon bryter sig in i lokalerna och stjäl värdefulla saker och information kan fortfarande ske, men det är inte där det största hotet finns.

Det handlar istället om dataintrång och cyberbrott där en tredje part tar sig in genom luckor i datasystemet och tillskansar sig värdefull information som sedan kan säljas vidare – eller användas i utpressande syfte. Genom att anlita en säkerhetskonsult så kan man säkra det egna systemet och minimera risken att drabbas av ett dataintrång.

Affärsjuridik är ett brett område

Affärsjuridik är ett juridisk område som spänner över stora områden dit bland annat exempelvis avtalsrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt och skadeståndsrätt inkluderas.

Som företagare så är det viktigt att ha koll på vad som gäller rent juridiskt, detta både för att undvika att bryta mot lagar och regler och för att göra ekonomiska vinster.

Detta kan innebära att man har en skicklig affärsjurist som arbetar med frågor rörande affärsjuridik i Göteborg och som gör detta antingen som anställd eller som en inhyrd konsult. Det är ofta en stor investering.

Anlita en redovisningsbyrå

Redovisning görs i syfte att sammanställa ett företags ekonomiska information. Något som är bra både för företaget som får en tydlig överblick över det ekonomiska i verksamheten, men som även krävs för att tredje part ska kunna granska att inga oegentligheter skett och att lagar och regler åtföljts. Det senare kan innebära exempelvis Skatteverket.

Genom att anlita en redovisningsbyrå så får man som företag ett bättre utgångsläge där allt presenteras enligt konstens alla regler och där man slipper utsätta sig för onödiga risker. Kostnaden för en redovisningsbyrå i Stockholm varierar och beror ofta på storleken på den egna verksamheten. Oavsett vilket så handlar det om en ren investering.

Private Banking – för förmögna kunder

Private Banking är en tjänst som banker erbjuder mer förmögna kunder där ett kapital om minst 2-3 miljoner kronor ofta krävs. Private Banking innebär en mer skräddarsydd rådgivning samt många tydliga förmåner – högre ränta, högre kredit på kortet samt exempelvis bättre försäkringsvillkor. Inte sällan så inkluderas exempelvis skatterådgivning som en tjänst inom private banking.

Anledningen till att banker erbjuder denna exklusiva tjänst handlar om det naturliga: förmögna kunder står för en väsentlig del av bankens inkomster och där man helt enkelt måste locka med bättre villkor i ett syfte att konkurrera. En kund har, oavsett eget kapital, ett fritt val att göra vad gäller bank.