Kategorier
Fastighet

Stålhallar – tips och råd inför bygget

Dags att bygga stålhallar? Frågan är inte ovanlig och den ställs primärt till företag inom industri, till lantbrukare samt till exempelvis företag som har en stor lagerhållning samt en massa logistiska knutar att lösa upp inom den egna verksamhetens ramar.

Genom stålhallar ges man ett alternativ som står emot tidens tand och som dessutom har en fördel i att investeringen är lägre än om man väljer andra material. Stålhallar kan dessutom formas och anpassas efter kundens behov – vilket gör att de syns i allt från de branscher och områden vi nämnde ovan vidare till exempelvis sportanläggningar.

Har du – som många andra i Sverige – fastnat för sporten padel? I så fall är det också troligt att du A) spelat i en av alla nya stålhallar som byggts för sporten och B) upplevt atmosfären som varm och hemtrevlig. Det senare är viktigt: många tänker sig stål som ett kallt och oinbjudande material, men sanningen är det handlar om stommen – både fasad och interiör kan kläs i det material man vill och det gör att exempelvis nämnda padelhallar blir varma och sköna att spela i – men att även exempelvis kontorslokaler numera ofta förläggs i nybyggda stålhallar.

Välj en erfaren konstruktör av stålhallar

Rätt leverantör och tillverkare av stålhallar är den enskilt viktigaste frågan för dig som planerar att bygga en stålhall till din verksamhet. Här bör du fokusera på några punkter: se till att företaget du anlitar har lång erfarenhet – som kan styrkas genom referenser – och se till att de tillverkar egna stålkonstruktioner samt att de även kan montera dessa.

Kort sagt: du vill ha ett företag som har både konstruktörer, montörer och projektledare i sitt stall av anställda. Det ger dig en enkel och effektiv väg från start till mål och en stålhall som håller långt, långt in i framtiden.

Kategorier
Fastighet

Tryggare för alla inblandade

Som hyresvärd vill man att hyresgästerna ska känna sig trygga. Det ska vara ett trevligt samhälle för alla inblandade. Med mycket arbete och lite tid över kan det vara svårt att skapa det själv

Vem vill inte att det ska vara tryggt och lugnt omkring en? Som ett litet samhälle med lägenheter blir det ofta att alla lär känna alla. De blir ens grannar men också ens vänner. På sommaren försöker man ha gemensamma grillningar där alla tar med sig mat. Som hyresvärd är man minst sagt stolt över det lilla samhället man har. Det har vi i styrelsen gjort bra, givetvis med hjälp från förvaltare. Tack vare hjälpen från ekonomisk förvaltning har det lilla området blivit mycket tryggare. De boende här är nöjdare och styrelsen hinner bättre med dem.

Vad gör den ekonomiska förvaltaren?

Ekonomisk förvaltning skapar en trygghet både bland de boende men även hos styrelsen. Det är ett stort ansvar att hyra ut lägenheter. Det handlar om redovisning, ekonomi, hyror, med mera. Ska styrelsen själv ta hand om alla hundra lägenheter som hyrs ut finns det inte mycket tid över. Så där kommer förvaltarna in i bilden, de gör det åt dem. Om man vill göra det ännu bättre kan man även ta hjälp av teknisk förvaltning. De blir som styrelsen högra hand, håller koll på underhåll och annat som behövs göras. Det är redan en stor sak att äga så många lägenheter, det är mycket ansvar trots att man väljer att lämna ifrån sig lite. Mer om ekonomisk förvaltning på denna hemsida: ekonomiskförvaltning.nu