Kategorier
Ekonomi

Ditt mindre aktiebolag i Stockholm tjänar på en revisor

Att fler och fler företag startar i Sverige är naturligtvis väldigt bra och vi har även en väldigt tillmötesgående inställning till detta från regeringens sida – oavsett vilket block som för närvarande regerar. Den fria viljan och det egna initiativet är något som gjort att Sverige alltid haft en blomstrande företagskultur där privatpersoner – till skillnad från hur fallet är i andra länder – alltid uppmuntras att ta steget och förverkliga sina drömmar genom att starta eget.

Det finns dock några saker som kan stjälpa snarare än att hjälpa en verksamhet och särskilt gäller detta mindre aktiebolag som numera – sedan 2010 – kan välja huruvida de vill ha en revisor anlitat eller inte; en fråga där 4 av 5 väljer bort hjälpen från en revisor. För att överhuvudtaget få välja så krävs det dock att man som mindre aktiebolag uppfyller maximalt en av de tre följande punkterna:

  • Maximalt 1.5 miljoner i balansomslutning
  • 3 miljoner i nettoomsättning
  • Maximalt tre stycken personer anställa

Tre stycken punkter som alltså gäller som krav om man som aktiebolag behöver en revisor eller inte och vi anser att man oavsett ska överväga detta; trots att tjänsten kostar pengar. I detta pris så får man nämligen utöver en granskning av sin bokföring, sin redovisning, en revisionsberättelse och en kontroll av transaktioner, ekonomiska händelser och olika typer av processer också något som kan vara mer värdefullt än någonting annat: trovärdighet.

Att som ett mindre aktiebolag kunna visa upp en ren revisionsberättelse för sina leverantörer, sin bank och för potentiella affärspartners är något som i slutändan kan leda till betydligt större omsättning.

En revisor ger ditt företag i Stockholm trovärdighet

Om du som mindre aktiebolag i Stockholm väljer bort hjälpen från en revisor så riskerar du också att inte tas på ett lika stort allvar och där andra företag betraktar dig med viss skepsis och misstänksamhet. Oavsett storleken på ditt företag så anser i att hjälpen från en revisor är nödvändig och inte minst med tanke på hur ditt företag uppfattas av andra. Ditt företag i Stockholm får – genom en revisionsberättelse av din revisor – en kvalitetsstämpel att visa upp vid kommande transaktioner och denna är värd att betala lite för. Så mycket kostar det faktiskt inte att anlita en revisor.

Ta reda på mer om en revisor, gå till denna sida: redovisningsfirmastockholm.nu