Kategorier
Utbildning

Ta inga risker – skicka personalen på rätt säkerhetsutbildningar

Säkerhetsutbildningar är viktiga för att se till att din personal har rätt kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Du som driver ett företag vars verksamhet ställer höga krav på säkerheten bör självklart se till att din personal är rustad för detta. Säkerhetsutbildningar finns inom en rad olika områden, och det kanske till och med är lämpligt att utbilda personalen på flera områden. Detta beror självklart på vilken verksamhet ditt företag bedriver.

Inom vissa branscher finns det uttalade krav på att arbetsstyrkan ska vara utbildad på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om brandskydd eller HLR, men även truckförarutbildningar och elsäkerhetsutbildningar kan vara obligatoriska för vissa typer av yrken. Vissa säkerhetsutbildningar kan leda till en breddad certifiering av dina anställda, vilket gör att de kan utföra fler arbetsuppgifter än tidigare.

Det finns ett antal aktörer som erbjuder säkerhetsutbildningar i Sverige idag. Många av dem har ett helt digitalt arbetssätt, där din personal inte behöver vara på plats för att tillgodogöra sig utbildningen. I dag kan du få ut precis lika mycket av en utbildning över nätet som IRL, även inom fältet för säkerhetsutbildningar.

Säkerhetsutbildningar för att säkra säkerheten på arbetsplatsen

Det kan vara klokt att kontrollera certifikat, referenser och erfarenhet hos din tänkta leverantör av säkerhetsutbildningar. Självklart är det viktigt att din personal som ska utbildas verkligen får rätt kunskaper inom det givna ämnet. En fullgod säkerhetsutbildning handlar ju om betydligt mer än bara ett diplom – det är kunskaperna bakom diplomet som är det viktiga.

Många branschorganisationer rekommenderar vissa leverantörer av säkerhetsutbildningar. Det kan också finnas fackförbund som erbjuder rådgivning kring säkerhetsutbildningar för personalen. När det kommer till säkerhet bör det inte finnas någon motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Säkerheten ska sättas i första rummet för alla inblandade!

Mer information om säkerhetsutbildning för dig kan du hitta på webbsida: jockessakerhetsutbildningar.se

Kategorier
Utbildning

Retorikkurser som skapar konstruktiva samtal

Varje chef vet att det spelar oändligt stor roll hur man säger något. Med hjälp av smarta retorikkurser kan hela företaget få hjälp att kommunicera bättre.

Kommunikation är en av de svåraste uppgifterna på de flesta företag. Det verkar som om ni bara pratar förbi varandra, och ingen känner att de har fått ut sin tanke och sina idéer, eftersom ingen lyssnar ordentligt. Att kommunicera är verkligen en utmaning i en klass för sig. Vi är alla så olika.

Med hjälp av företag som fokuserar på kommunikation, som till exempel Snacka Snyggt, så blir det genast lättare att skapa konversationer som gör att ni som företag kan samarbeta bättre och lättare. Retorik handlar om att tala övertygande, och med en retorikkurs så kan ni också tala övertygande med stil, och det behöver varje chef och medarbetare.

Retorikkurser hjälper er att hantera alla typer av människor

Vi kommer från olika bakgrund, vi har med oss olika erfarenheter i bagaget och vi tycker och tänker och resonerar olika om nästan alla ämnen. Det låter kanske som en omöjlighet att komma fram till något konstruktivt. Kanske har ni stött på människor som försöker mobba andra att tycka som de.

Eller så har ni problem att få andra att öppna upp sig. Det är verkligen inte lätt att veta var man ska börja, men det blir lättare om man får lite hjälp på traven genom en välplanerad retorikkurs. Det är alltid enklare att studera grundformen av en kunskap, och sedan utvecklas tillsammans som grupp.

Med retorikkurser blir det mera handling och mindre snack

Låter det märkligt att man behöver kommunicera mindre, och har mer tid att jobba efter att ha gått igenom en retorikkurs? Sanningen är att det är precis det som händer när man går igenom en kurs där man lär sig att snacka. Det är faktiskt så enkelt att när man vet hur man kommunicerar på bästa sätt så behöver man inte kommunicera lika ofta.

Har man fått igenom en poäng redan första gången man sa det, så finns det ingen anledning att upprepa sig, eller att dyka djupare i just det, utan man kan istället gå vidare och jobba för att företaget ska bli framgångsrikt. Ett företag som är duktigt på att kommunicera är mycket bättre rustat för att möta utmaningar och för att komma ut som vinnare.