Kategorier
Fastighet

Stålhallar – tips och råd inför bygget

Dags att bygga stålhallar? Frågan är inte ovanlig och den ställs primärt till företag inom industri, till lantbrukare samt till exempelvis företag som har en stor lagerhållning samt en massa logistiska knutar att lösa upp inom den egna verksamhetens ramar.

Genom stålhallar ges man ett alternativ som står emot tidens tand och som dessutom har en fördel i att investeringen är lägre än om man väljer andra material. Stålhallar kan dessutom formas och anpassas efter kundens behov – vilket gör att de syns i allt från de branscher och områden vi nämnde ovan vidare till exempelvis sportanläggningar.

Har du – som många andra i Sverige – fastnat för sporten padel? I så fall är det också troligt att du A) spelat i en av alla nya stålhallar som byggts för sporten och B) upplevt atmosfären som varm och hemtrevlig. Det senare är viktigt: många tänker sig stål som ett kallt och oinbjudande material, men sanningen är det handlar om stommen – både fasad och interiör kan kläs i det material man vill och det gör att exempelvis nämnda padelhallar blir varma och sköna att spela i – men att även exempelvis kontorslokaler numera ofta förläggs i nybyggda stålhallar.

Välj en erfaren konstruktör av stålhallar

Rätt leverantör och tillverkare av stålhallar är den enskilt viktigaste frågan för dig som planerar att bygga en stålhall till din verksamhet. Här bör du fokusera på några punkter: se till att företaget du anlitar har lång erfarenhet – som kan styrkas genom referenser – och se till att de tillverkar egna stålkonstruktioner samt att de även kan montera dessa.

Kort sagt: du vill ha ett företag som har både konstruktörer, montörer och projektledare i sitt stall av anställda. Det ger dig en enkel och effektiv väg från start till mål och en stålhall som håller långt, långt in i framtiden.

Kategorier
Ekonomi

Ditt mindre aktiebolag i Stockholm tjänar på en revisor

Att fler och fler företag startar i Sverige är naturligtvis väldigt bra och vi har även en väldigt tillmötesgående inställning till detta från regeringens sida – oavsett vilket block som för närvarande regerar. Den fria viljan och det egna initiativet är något som gjort att Sverige alltid haft en blomstrande företagskultur där privatpersoner – till skillnad från hur fallet är i andra länder – alltid uppmuntras att ta steget och förverkliga sina drömmar genom att starta eget.

Det finns dock några saker som kan stjälpa snarare än att hjälpa en verksamhet och särskilt gäller detta mindre aktiebolag som numera – sedan 2010 – kan välja huruvida de vill ha en revisor anlitat eller inte; en fråga där 4 av 5 väljer bort hjälpen från en revisor. För att överhuvudtaget få välja så krävs det dock att man som mindre aktiebolag uppfyller maximalt en av de tre följande punkterna:

 • Maximalt 1.5 miljoner i balansomslutning
 • 3 miljoner i nettoomsättning
 • Maximalt tre stycken personer anställa

Tre stycken punkter som alltså gäller som krav om man som aktiebolag behöver en revisor eller inte och vi anser att man oavsett ska överväga detta; trots att tjänsten kostar pengar. I detta pris så får man nämligen utöver en granskning av sin bokföring, sin redovisning, en revisionsberättelse och en kontroll av transaktioner, ekonomiska händelser och olika typer av processer också något som kan vara mer värdefullt än någonting annat: trovärdighet.

Att som ett mindre aktiebolag kunna visa upp en ren revisionsberättelse för sina leverantörer, sin bank och för potentiella affärspartners är något som i slutändan kan leda till betydligt större omsättning.

En revisor ger ditt företag i Stockholm trovärdighet

Om du som mindre aktiebolag i Stockholm väljer bort hjälpen från en revisor så riskerar du också att inte tas på ett lika stort allvar och där andra företag betraktar dig med viss skepsis och misstänksamhet. Oavsett storleken på ditt företag så anser i att hjälpen från en revisor är nödvändig och inte minst med tanke på hur ditt företag uppfattas av andra. Ditt företag i Stockholm får – genom en revisionsberättelse av din revisor – en kvalitetsstämpel att visa upp vid kommande transaktioner och denna är värd att betala lite för. Så mycket kostar det faktiskt inte att anlita en revisor.

Ta reda på mer om en revisor, gå till denna sida: redovisningsfirmastockholm.nu

Kategorier
Förändringsledning

Experter på förändringsledning när du behöver dem

Att det är på modet att anlita experter på förändringsledning är inget konstigt. Många företag behöver starkt och tydligt ledarskap som lyfter arbetsplatsen.

Letar ni efter experter på förändringsledning? Då har ni kommit helt rätt. Här erbjuds en ettårig utbildning som tar ert ledarskap till nästa nivå. Upptäck vilka möjligheter ni har att verkligen förändra ert företag till det bättre genom att stärka ledarskapet från grunden.

Kom ihåg att hela verksamheten står och faller med ledarskapet. Så om du som ledare förändras först, kommer gruppen också att göra det efter en tid. Det som tidigare varit OK eller acceptabelt resultatmässigt kan nu istället bli utmärkt eller strålande. Och en firma som präglas av ett starkt ledarskap blir även en attraktiv arbetsplats. Ta reda på hur ni som företag kan skapa förutsättningar med förhöjt ledarskap.

Praktisk förändringsledning i korta drag

Man kan ofta förenklat säga att vi mår bra av att ha små utmaningar i vår vardag och på arbetet. Det är dessa som gör att vi växer och utvecklas. I en organisation där allt “går sin gilla gång” lite för länge, kommer snart brist på utveckling och slentrianmässigt utförande av uppgifter snart skörda sina offer.

I en organisation som istället erbjuder utvecklingsmöjligheter, belönande utmaningar samt tydliga mål och resultat, kommer medarbetarna känna sig viktiga, behövda och synliga. Detta i kombination med en bra teamkänsla och tydligt ledarskap borgar för en arbetsmiljö där alla växer med företaget samtidigt som man utvecklas som grupp och individer.

Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk plan för BRF skapar stabilitet

En ekonomisk plan för er BRF är inte bara nödvändig för att ni ska få bedriva verksamheten, den skapar även ekonomiskt gynnsam stabilitet. Läs här hur ni gör.

Att starta en bostadsrättsförening är ofta förknippat med stora summor och många lagar att förhålla sig till. Därför bör man inte starta upp utan att ha god kompetens i ryggen och/eller i styrelsen.

Det vill säga, oavsett om kompetensen i sig finns i styrelsen kan en oberoende aktör vara en stor tillgång då den är just oberoende. Då vet man att när en ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen upprättas så finns där inga egenintressen involverade.

Dessutom kan man vara helt säker på att en oberoende expert har uppdaterade kunskaper både vad gäller nyaste regler och lagar och vad som gäller för er på ett lokalt plan.

Följande måste finnas med i en ekonomisk plan för BRF

 • Registernummer och firmanamn på er bostadsrättsförening
 • Fastigheten, eller fastigheternas, beskrivning
 • När inflyttning samt upplåtelse ska ske
 • Fastigheternas värde/kostnad
 • Planerade utgifter för underhåll, ombyggnad, tillbyggnad samt övriga ändringsarbeten
 • Andra kostnader kopplade till föreningens verksamhet
 • En komplett finansieringsplan som täcker kostnaderna
 • Sammanställning av föreningens löpande inkomster och utgifter
 • Vad en bostadsrättsinnehavare har att betala för drift – som inte ingår i årsavgiften

Man kan med fördel ta hjälp vid upprättandet av ekonomisk plan av en erfaren partner. Denna kan hjälpa till på vägen och se till att på ett tidigt stadium undanröja framtida problem. Samt på ett smidigt vis skapa en ekonomisk plan som godkänns av Boverkets intygsgivare.

Kategorier
Hälsa

Företagshälsovård i Halmstad – för en god ergonomisk arbetsmiljö

Att känna sig trygg på sin arbetsplats i Halmstad är viktigt då vi spenderar mycket tid på arbetet. Därför är den ergonomiska planen över personalens arbete viktig för företagshälsovården.

När man befinner sig på sin arbetsplats så vill man känna sig trygg och kunna arbeta på ett ergonomiskt sätt så att kroppen mår bra. Med hjälp från företagshälsovård i Halmstad så är det möjligt att utveckla en god ergonomisk miljö. Det finns flera saker som kan ses över på en arbetsplats om den är utformad ergonomiskt rätt. Det handlar helt enkelt om vilket slags arbetsplats det handlar om eftersom ett kontor och en fabrik har olika upplägg.

På ett kontor är det vanligast att själva platsen där man sitter och arbetar är ergonomisk med anpassningsbara stolar och bord. Ett höj- och sänkbart bord är att föredra för då kan den anställda varva mellan att stå och sitta. På en fabrik är det en helt annan femma och här krävs det att flera olika stationer är ergonomiska.

Företagshälsovård – för personalens trygghet

Att ha en god företagshälsovård ger personalen en trygghet eftersom de vet att de är omhändertagna, och de mår då bättre på sin arbetsplats. Företagshälsovård handlar om mer än den ergonomiska biten på arbetsplatsen, den är även till för att se till så att personalens hälsa är god. Hälsan ses över regelbundet med hjälp av hälsokontroller, och det är då lättare att utföra ett förebyggande arbete mot eventuella hälsoproblem eller hälsorisker som kan uppstå.

Kategorier
Allmänt

Fallskyddsutbildning – en adekvat utbildning för era behov

Arbeten på högre höjder ställer krav på kunskap om allt från utrustningens funktioner vidare till hur man exempelvis agerar om en olycka är framme. Säkerheten måste alltid komma i första rummet och ju högre höjd det handlar – desto högre blir också kraven. Att som företag erbjuda en fallskyddsutbildning till sina anställda är något som måste ske: det finns ett regelverk att följa i dessa frågor. Tyvärr ser man emellertid att det finns all anledning att titta närmare på detta. Många företag tar genvägar i frågor som rör säkerhet och en fallskyddsutbildning är tyvärr inget undantag.

Det finns många ursäkter att ta till då det handlar om utbildningar och kurser som rör arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser. Man hittar inga luckor – det kan vara svårt att offra ett par arbetsdagar och därmed också inkomster – man har svårt att resa till utbildningen och det anses vara för dyrt. Ingen av dessa ursäkter är särskilt giltiga gällande en fallskyddsutbildning. Idag behöver man inte hitta samma luckor i en arbetsdag för den teoretiska delen av en utbildning: den kan ske via datorn och online. Konkret så innebär detta att alla moment sker via exempelvis mobilen och att en anställd själv kan lägga upp sina studier. Detta skapar en kunskap som visat sig fästa bättre. Sitter man i en föreläsningssal så kan man missa viktiga detaljer. Genom att en fallskyddsutbildning istället sker digitalt så kan man exempelvis lyssna flera gånger, spola tillbaka och se om de detaljer som man inte riktigt uppfattat första gången.

Fallskyddsutbildning är en investering

Att som företag tvingas åka exempelvis till en annan ort för en utbildning är inte heller en giltig ursäkt idag. Numera så kan man boka in en fallskyddsutbildning på plats i de egna lokalerna – eller på arbetsplatsen där man anlitas för att utföra ett jobb från hög höjd. Detta skapar en situation där varje anställd också får exakt den kunskap man behöver för att kunna arbeta säkert i framtiden. Både den teoretiska delen och den mer praktiska måste sedan godkännas av utbildarna och detta sker under en obligatorisk övervakning varpå man sedan erhåller ett diplom som visar att man blivit godkänd för arbete på hög höjd. Givetvis finns olika paket och nivåer också: det är skillnad att jobba från två meter och från 100 meters höjd, eller hur?

Det handlar om en kostnad och beroende på vilken typ av fallskyddsutbildning och nivå det handlar om så finns en varierande prisbild. Dock: man bör se det som en rejäl investering. Genom en ökad säkerhet så kan jobben ske mer effektivt. Man visar dessutom upp en bra profil: vi bryr oss om säkerheten för våra anställda! – och utöver detta så kan man också åta sig jobb som företag som saknar en fallskyddsutbildning inte kan ta. Det ger en fördel i konkurrensen. En annan fördel handlar om det uppenbara. Vad händer om någon ramlar och gör sig illa – hur mycket kostar en sjukskrivning? En fallskyddsutbildning är en investering på alla sätt.

Kategorier
Okategoriserade

Solceller företag – en fördelaktig investering

Det är inte bara privatpersoner som sneglar mot solceller. Faktum är att man ser att många fastighetsägare, BRF:er och företag har börjat ta steget mot att producera egen el och därigenom göra sig själv oberoende av omvärldens priser på ett annat sätt. Vad gäller företag finns stora fördelar med solceller och här tänkte vi gå igenom lite kring dessa samt vad man ska tänka på. 

Företag som äger sina fastigheter kan göra stora vinster på att investera i solceller. Man brukar säga att det tar ungefär 10 år innan den initiala investeringen betalat av sig och man kan börja räkna hem pengarna. Detta beroende, naturligtvis, på hur pass stor investering det handlar om – men i genomsnitt så stämmer den uträkningen ganska bra. 

Här räknar man med att företaget investerar i en anläggning som producerar ungefär 20.000 kwh per år och att det då handlar om en initial investeringskostnad på 240.000 kronor – vilket är en summa som kan påverkas och som beror på vilken installatör man väljer. Men, den effekten kommer att ge en besparing på närmare 24.000 kronor/år och då handlar det alltså om tio år innan man nått break-even. 

Fördelar med solceller för företag 

Det mest intressanta där handlar givetvis om summan man årligen sparar. 24.000 kronor är mycket pengar och då det dessutom handlar om en lång tidshorisont – räkna med att solceller håller mellan 20-30 år – så blir det givetvis väldigt lönsamt på sikt. Det finns dock även andra fördelar i att investera i solceller till företag och här nedan följer några av dem. Detta är emellertid bara en snabb sammanfattning, läs mer om solceller för företag.

 • Tydlig profil. En av de stora fördelarna med solceller handlar om att elen som produceras är grön. Det är bra för miljö och klimat. Som företag kan man – utöver att man faktiskt gör skillnad i denna viktiga fråga – rida på den vågen. Man visar att man tar ansvar, man sätter sig i förarsätet och man kan genom detta få nya kunder. Det är en viktig del i den image och profil man vill förmedla till både kunder, affärspartners och investerare.
 • Tillval är möjliga. Som företag kan man välja att exempelvis investera i elbilar och få en snabb, effektiv, miljövänlig och prisvärd laddning till dessa. De anställda som kör elbil har hela tiden möjlighet att ladda dessa på arbetet. Hela infrastrukturen kring laddning av bilar, maskiner och utrustning kan byggas genom solceller.
 • Mindre påverkan utifrån. Hur mycket kostar elen idag? Den frågan kan få många företag att backa undan och minska produktionen under vissa perioder. Genom solceller så gör man sig själv mindre påverkningsbar av detta. I vissa fall så kan man tvingas köpa in el externt, men då handlar det ofta om väldigt små mängder. För många så sker istället det motsatta: man producerar mer el än vad man gör av med och kan sälja överskottet vidare.
Kategorier
Allmänt

Digitala världar kräver moderna lösningar

Vi lever i en värld där digitala lösningar ersätter äldre system. Det gäller inte minst i butiker. Många affärer installerar skärmar i sina lokaler för att locka och underhålla kunder.

Låt oss vara ärliga. Visst finns det en viss charm i papper och penna, men du kan helt enkelt inte få ut samma sak av dessa klassiska hjälpmedel som du kan av digitala skärmar i butik. Med skärmar får du ett ständigt flöde som uppdateras och varieras och som dessutom fångar uppmärksamheten på ett helt annat sätt än de traditionella metoderna. Det är lätt att förstå varför butiker övergått till digitala lösningar på det här sättet. Du lockar troligtvis mer framgångsrikt in en kund i din butik med en skärm där relevant grafik fladdrar förbi tillsammans med butikens erbjudande, än vad du skulle göra med en bit kartong du skrivit med svart tuschpenna på.

Effekterna av digitala skärmar är bättre

Det handlar inte bara om att locka kunderna in i butiken. Det handlar också om att underhålla dem. Att få se rörlig reklam eller rörliga menyer, priser och annat gör besöket levande. Kunder som står i kö har någonting att titta på. Skrikande barn kan distraheras och underhållas av de rörliga bilderna och skapa ett lugn för alla i butiken. Men framför allt så ser det mycket trevligare, fräschare och inte minst modernare ut med digitala skyltar i butiken. Det finns inga goda skäl kvar längre att snåla och envist fortsätta med pappersskyltar. Effekterna är helt enkelt inte tillräckligt bra.

Kategorier
Ekonomi

Vem önskar inte hjälp med bokföringen?

När man startar företag är huvudet fullt av drömmar. Man kan se företaget expandera och vinsterna rulla in. Att man måste sitta i timmar och göra sin bokföring är något som gärna glöms bort.

När det var dags att köra igång rullade allt på väldigt snabbt för Kalle. Kunderna dök upp betydligt snabbare än vad som var väntat. Nu var klockan över midnatt och hans bokföring var fortfarande inte klar. Det stämde inte, något det måste göra för att momsredovisningen skulle kunna lämnas in. Vad hade han gett sig in på? Lärde han sig inte det här snabbt skulle det bli besvärligt.

Morgonen därpå var Kalle på ett frukostmöte för företagare. Under fikat beklagade han sig för en annan kille i samma bransch. Att han hamnat bredvid honom den morgonen var en lyckoträff han inte förväntat sig.

Slut på dålig nattsömn

Redan samma dag kontaktades en bokföringsbyrå och snart hade alla papper lämnats bort. Trots det kunde företagets ekonomi ses över online. Vilket gjorde att Kalle, trots att han inte var inblandad i bokföringen, ändå kunde ha kontroll och se vad som hände.

Visst kostade det några kronor att anlita företaget. Men med tanke på hur lång tid det tog att göra allt själv var det värt det. Nu kunde kunderna och de jobb som gav pengar prioriteras. Äntligen kunde dagdrömmarna om ett växande företag få plats igen. Helt utan oro dessutom. Redovisningsbyrån som hyrts in hade lovat att ta hand om löner och allt det andra när företaget skulle anställa medarbetare.

Kategorier
Allmänt

Skydda dig mot brand och inbrott

De flesta av oss vill kunna känna sig säker i sitt hem. Vi vidtar diverse åtgärder för att kunna göra just det. Det finns fler sätt att göra detta på, bland annat genom installation av branddörr.

Inbrottslarm och övervakningskameror är idag ingenting ovanligt att människor har i sina hem. För säkerhet och brand kan det vara bra att ordna någon form av skydd. Larm skrämmer ofta iväg inbrottstjuvar eller gör det i varje fall svårare för dem att ta sig in.

Men en sak som man kan göra för att det ska vara ännu mer svårt för tjuven att ta sig in, är att skaffa en branddörr. En sådan typ av dörr står emot både utomstående som försöker ta sig in såväl som brand.

Skydd mot eld, rök och tjuvar

När olyckan väl är framme och det börjar brinna så är det tiden som är mest avgörande. En branddörr förlänger den tiden och ger dig som boende mer tid att ta dig ut och ordna hjälp, innan elden tagit sig igenom. Om man säkrar dörren extra med ett brytskydd står branddörren emot oinbjudna gäster ännu mer.

Vill du installera branddörr i Stockholm och behöver hjälp med att hitta en sådan? Kika på nätet för bästa resultat eller hör efter med grannen var denne har införskaffat sin branddörr. För säkerheten är det viktigt att dörren står emot både tjuvar, brand, rök och ljud. Skaffa din branddörr redan idag för att känna dig säker i ditt eget hem.