Kategorier
Utbildning

Ta inga risker – skicka personalen på rätt säkerhetsutbildningar

Säkerhetsutbildningar är viktiga för att se till att din personal har rätt kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Du som driver ett företag vars verksamhet ställer höga krav på säkerheten bör självklart se till att din personal är rustad för detta. Säkerhetsutbildningar finns inom en rad olika områden, och det kanske till och med är lämpligt att utbilda personalen på flera områden. Detta beror självklart på vilken verksamhet ditt företag bedriver.

Inom vissa branscher finns det uttalade krav på att arbetsstyrkan ska vara utbildad på ett visst sätt. Det kan till exempel handla om brandskydd eller HLR, men även truckförarutbildningar och elsäkerhetsutbildningar kan vara obligatoriska för vissa typer av yrken. Vissa säkerhetsutbildningar kan leda till en breddad certifiering av dina anställda, vilket gör att de kan utföra fler arbetsuppgifter än tidigare.

Det finns ett antal aktörer som erbjuder säkerhetsutbildningar i Sverige idag. Många av dem har ett helt digitalt arbetssätt, där din personal inte behöver vara på plats för att tillgodogöra sig utbildningen. I dag kan du få ut precis lika mycket av en utbildning över nätet som IRL, även inom fältet för säkerhetsutbildningar.

Säkerhetsutbildningar för att säkra säkerheten på arbetsplatsen

Det kan vara klokt att kontrollera certifikat, referenser och erfarenhet hos din tänkta leverantör av säkerhetsutbildningar. Självklart är det viktigt att din personal som ska utbildas verkligen får rätt kunskaper inom det givna ämnet. En fullgod säkerhetsutbildning handlar ju om betydligt mer än bara ett diplom – det är kunskaperna bakom diplomet som är det viktiga.

Många branschorganisationer rekommenderar vissa leverantörer av säkerhetsutbildningar. Det kan också finnas fackförbund som erbjuder rådgivning kring säkerhetsutbildningar för personalen. När det kommer till säkerhet bör det inte finnas någon motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Säkerheten ska sättas i första rummet för alla inblandade!

Mer information om säkerhetsutbildning för dig kan du hitta på webbsida: jockessakerhetsutbildningar.se